Valentýnský kód na slevu 30%: LOVE30

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího FLOR SERVICE TRADE, s.r.o., se sídlem Kopečná 940/14, 602 00 Brno, IČ: 02108208, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80231.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavuje  FLOR SERVICE TRADE, s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

1. Záruční podmínky

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od kurýra DPD zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel. Veškeré poškození je oznámit prodávajícímu nejpozději do 24 hodin od  převzetí zásilky.

Odpovědnost Společnosti za vady se nevztahuje na mechanická poškození a znehodnocení šperku nevhodným zacházením, jímž se rozumí zejména zacházení v rozporu se všeobecnými obchodními podmínkami.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci. 

2. Postup při reklamaci zboží

V případě, že zboží reklamujete, okopírujte fakturu a napište na list papíru popis vady, Vaše jméno , adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a spolu se zbožím zašlete na adresu uvedenou na faktuře (popř. na našich stránkách).

3. Vyřízení reklamace

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží.

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.